Modlitwa Jana Pawła II do Miłosiernego Boga

Boże, Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusiei wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny… CZYTAJ DALEJ

Modlitwa św. Jana Pawła II w intencji rodzin

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi. Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem.Spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twego Syna,Jezusa Chrystusa narodzonego z Niewiasty,i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przykłademżycia i miłości dla coraz to nowych pokoleń.Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki… CZYTAJ DALEJ

Modlitwa do Chrystusa Króla

Panie, Jezu Chryste, uznajemy Cię Królem Wszechświata. Wszystko, co się stało, dla Ciebie jest stworzone. Wykonuj nad nami wszystkie Twoje prawa. Odnawiamy przymierze zawarte przy chrzcie świętym, wyrzekamy się grzechu i szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła. Przyrzekamy żyć w wolności dzieci Bożych,a nade wszystko zobowiązujemy się działać w… CZYTAJ DALEJ

Modlitwa w intencji Synodu,

który odbywa się w Rzymiez udziałem papieża, kardynałów, biskupów, osób konsekrowanych i świeckich Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w Imię Twoje. Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz; zamieszkaj w naszych sercach, naucz nas drogi, którą mamy iść i jak mamy nią podążać. Jesteśmy słabi i grzeszni; nie dozwól, abyśmy… CZYTAJ DALEJ

Intencje Papieskie 2023

Ojciec Święty Franciszek wyznaczył następujące intencje na poszczególne miesiące 2023 roku: Styczeń 2023 Za wychowawcówMódlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa, a nie rywalizacji, i pomagając w szczególności najbardziej bezbronnym młodym ludziom. Luty 2023 Za parafieMódlmy się, aby parafie, stawiając w centrum komunię, stawały się coraz bardziej wspólnotami… CZYTAJ DALEJ

Modlitwa o pokój

Panie, Boże pokoju, któryś stworzył ludzi, przedmiot Twej łaskawości, aby byli współuczestnikami Twej chwały, błogosławimy Cię i składamy Ci dzięki, bo zesłałeś nam Jezusa, Twego ukochanego Syna, uczyniłeś Go w tajemnicy paschalnej sprawcą naszego zbawienia, źródłem pokoju i więzią powszechnego braterstwa. Składamy Ci dzięki za pragnienia, wysiłki i czyny, które… CZYTAJ DALEJ

Modlitwa do Niepokalanej

Dziewico Niepokalana, Matko Boga Prawdziwego i Matko Kościoła! Ty, która objawiasz Twą łaskawość i współczucie dla wszystkich, którzy pod Twoją uciekają się opiekę, wysłuchaj modlitwy wznoszonej do Ciebie z synowską ufnością i przedstaw ją Twemu Synowi, Jezusowi, naszemu Odkupicielowi. Matko Miłosierdzia, Nauczycielko ukrytej i cichej ofiary, Tobie, wychodzącej na spotkanie… CZYTAJ DALEJ

MODLITWA DO ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ

ŚWIĘTA JADWIGO KRÓLOWO!PATRONKO NASZA!ORĘDOWNICZKO PRAWDY I DOBRA,STRAŻNICZKO CHRZEŚCIJAŃSKIEJ KULTURY I OBYCZAJÓW,PANI PIĘKNA I MIŁOSIERNABĄDŹ NAM WZOREM ŚWIECKIEJ ŚWIĘTOŚCI.TY, KTÓRA PATRZYŁAŚ OCZYMA WIARYI CZYNIŁAŚ ZGODNIE Z TYM, CO CI BÓG OBJAWIŁ – UPROŚ NAM U CHRYSTUSA, NASZEGO PANAWIARĘ ŚWIATŁĄ I ŻARLIWĄ,I ŁASKĘ, BYŚMY ŚWIADECTWEM ŻYCIA I SŁOWEMMOGLI DZIELIĆ SIĘ WIARĄ Z INNYMI…. CZYTAJ DALEJ

MODLITWA DO ŚWIĘTEJ JADWIGI ŚLĄSKIEJ

Za młodzież Św. Jadwigo, wciąż młoda duchem i sercem! Tak wcze­śnie dojrzała musiałaś podjąć drogę, jaką wyznaczył Ci Bóg w trudnym darze Twojego powołania. Napełniona Bożą łaską już jako młoda dziewczyna, umiejąca z nią wiernie współpra­cować, jesteś wciąż dobrym wzorem i natchnieniem dla ludzi młodych do zabiegania i troski o… CZYTAJ DALEJ