Modlitwa do Niepokalanej

Dziewico Niepokalana, Matko Boga Prawdziwego i Matko Kościoła! Ty, która objawiasz Twą łaskawość i współczucie dla wszystkich, którzy pod Twoją uciekają się opiekę, wysłuchaj modlitwy wznoszonej do Ciebie z synowską ufnością i przedstaw ją Twemu Synowi, Jezusowi, naszemu Odkupicielowi.

Matko Miłosierdzia, Nauczycielko ukrytej i cichej ofiary, Tobie, wychodzącej na spotkanie nam, grzesznikom, oddajemy całą naszą istotę i całą na­szą miłość. Oddajemy Ci także nasze życie, naszą pracę, nasze radości, nasze słabości i nasze cierpie­nia. Udziel nam pokoju, sprawiedliwości i pomyśl­ności, gdyż wszystko, co mamy
i czym jesteśmy, powierzamy Twojej pieczy, Pani i Matko nasza. Chcemy całkowicie należeć do Ciebie i z Tobą iść drogą pełnej wierności Chrystusowi w Jego Ko­ściele; prowadź nas zawsze swoją miłościwą ręką. Święta Dziewico, Maryjo, Matko pięknej miłości, strzeż nasze rodziny, by zawsze trwały w zgodzie, i błogosław wychowaniu naszych dzieci. Daj na­szym ogniskom rodzinnym łaski, by szanowały i kochały poczynające się życie z tą samą miłością,
z jaką Ty w łonie Twoim poczęłaś Syna Bożego. Nadziejo nasza, spójrz na nas z litością, naucz nas nieustannie iść do Jezusa, Twojego Syna, Pana na­szego. Amen.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.