Parafia

Parafia p.w. Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela w Zawiści.

 • Parafia p.w. Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela w Zawiści. Pierwotnie Zawiść należała do parafii Woszczyce, dopiero od 1931 r. do parafii w Orzeszu. Starania o utworzenie parafii rozpoczął jeszcze w latach 50 i 60 orzeski proboszcz ksiądz dziekan Władysław Wojciech, ale decydujący głos miały tu władze świeckie sprzeciwiające się takiemu zamysłowi i budowie kościoła. W 1979 r.. już za czasów proboszczowania księdza Stanisława Adamczyka, w Zawiści rozpoczął – na wyraźną prośbę mieszkańców – działalność punkt katechetyczny (salka) na terenie posesji państwa Witek. Wiosną 1981 r. staraniem orzeskiego duszpasterza ks. Adamczyka zakupiono w Janowie koło Katowic barak, który przewieziono na posesję Elfrydy Stachuła, mieszkanki Zawiści, ofiarodawczyni terenu pod budowę przyszłej świątyni.

 • Po adaptacji baraku do potrzeb duszpasterskich dokonano 30 sierpnia 1981 roku poświęcenia powstałego w ten sposób obiektu sakralnego. Parafię w Zawiści erygowano 29 sierpnia 1982 r. Jej administratorem został ks. Jan Grzegorzek, orzeski wikary, przeniesiony w lipcu 2000 roku do innej parafii. W 1987 roku założono cmentarz parafialny, a na początku lat 90. zakupiono teren pod przyszłą świątynię. W latach 1994 – 97 wzniesiono tam dzwonnicę. Natomiast od 1998 roku rozpoczęła się realizacja projektu budowy nowego kościoła autorstwa inżyniera Grzegorza Ratajskiego.

 • Od 1 sierpnia 2000 roku administratorem, a później proboszczem został ks. Edward Kopka. Probostwo mieściło się w domu jednorodzinnym rodziny Marczok, która wyjechała do Niemiec. Od 7 sierpnia 2000 roku ruszyła dalsza budowa kościoła. Od kwietnia 2001 roku prace budowlane prowadziła firma z Rudy Śl. Parafianie i wyznaczone parafie z diecezji wspierały budowę finansowo. Od 2005 roku rozpoczęły się prace związane z dokumentacją budowy probostwa z domem parafialnym, kaplicą pogrzebową i garażami. Prace prowadzili architekci państwo Helis.

 • W listopadzie 2007 roku Starostwo Powiatowe wydało zgodę na użytkowanie nowego kościoła. Ks. abp wydał zaś zgodę na przeniesienie kościoła z tymczasowego do nowo budowanego, jednocześnie wydał dekret o desakralizacji dotychczasowego budynku. W poniedziałek po I niedzieli Adwentu parafianie przenieśli cały sprzęt kościelny do nowego kościoła i wieczorem odbyły się pierwsze roraty. Rozpoczęły się prace związane z wystrojem kościoła. Zadania podjęła się firma Kłosek ze Szczyrku. Do nowego probostwa przeprowadzono się w sierpniu 2009 roku przed odpustem.

 • Konsekracji kościoła i ołtarza dokonał ks. abp Damian Zimoń 30 września 2009 roku. Dalej trwały prace nad wystrojem kościoła. Do obrazu patrona parafii w ołtarzu głównym zrobiono figury św.: Wojciecha, Jacka, Jadwigi Śl, bł. Marii Luizy Merkert. Boczne ołtarze to tzw. miejsca modlitwy obraz M.B. Częstochowskiej oraz tryptyk Miłosierdzia Bożego /obrazy: Jezu ufam Tobie św. Faustyna i Św. Jan Paweł 11/. Są jeszcze figury św. Barbary i Św. Antoniego ze starego kościoła, oraz nowe św. Józefa, Serca Pana Jezusa i M.B. Fatimskiej. Parafia posiada relikwiarze: św. Faustyny, św. Jana XXIII papieża i bł. Marii Merkert. W ołtarzu w dniu konsekracji złożono relikwie św. Męczenników Rzymskich. W 2013 roku ukończono prace budowlane wykończeniowe, zagospodarowano teren wokół kościoła ułożono chodniki, parking, posadzono zieleń.

 • W 2019 roku parafia rozpoczęła prace związane z powiększeniem cmentarza, zakupiła teren i prowadzi prace dokumentacyjne. Wspólnota liczy ponad 1600 wiernych. Na terenie Zawiści mieszka także ok. 70 osób różnych wyznań chrześcijańskich (głównie ewangelików). Odpust parafialny obchodzony jest w ostatnia niedzielę sierpnia. Parafia jest tradycyjną wspólnotą choć od kilku lat co roku poświęconych jest kilka nowych domów i przybywa nowych parafian. Obecnie parafia przygotowuje się do Misji Świętych które poprowadzi ks. prałat dr Stanisław Puchała /28 września – 3 października br./. Poprzednie Misje były w latach 1997 i 2008.

 • Grupy parafialne to: Parafialna Rada Duszpasterska, Akcja Katolicka, Apostolstwo Dobrej Śmierci, Caritas, Róże Różańcowe, schola parafialna, Dzieci Maryi i ministranci. Grupy modlitwy o powołania oraz za misje.

 • Kościelnymi w parafii byli: Wiktor Rygulski, Eryk Kasperek i obecnie Stanisław Strojek.

 • Organistami w parafii byli: Damian Jadasz, Marek Marcjan i obecnie Damian Szer.
 • Proboszczowie:

  ks. Jan Grzegorzek (1982-2000),

  ks. Edward Kopka (2000-      )

  Kapłani pochodzący z parafii:
  ks. Henryk Dytko (1963)
  ks. Dariusz Grodoń (1994)
  ks. Łukasz Budniok (2019)

  Siostry zakonne pochodzące z parafii:
  S. Maria Agata Kurcok, dominikanka

Możliwość komentowania została wyłączona.