Modlitwa św. Jana Pawła II w intencji rodzin

Boże,
od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi. 

Ojcze,
który jesteś Miłością i Życiem.

Spraw,
aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twego Syna,
Jezusa Chrystusa narodzonego z Niewiasty,
i przez Ducha Świętego

stawała się prawdziwym przykładem
życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń.

Spraw,
aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków
ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie.


Spraw,

aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie
dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości.

Spraw,
aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa
okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości
i kryzysów,

przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.

Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za pośrednictwem
Świętej Rodziny z Nazaretu
– ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi
mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach
i poprzez rodziny.


Przez Chrystusa Pana naszego,

który jest Drogą,
Prawdą i Życiem na wieki wieków.
Amen.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.