Chrzty i roczki 2023

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

i BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ROCZNYCH DZIECI

2023 roku

udzielane jest podczas Mszy św. o g.  15:30,

w następujących dniach:

30 lipiec niedziela
20 sierpień niedziela
24 wrzesień niedziela
30 kwiecień niedziela 29 październik niedziela
28 maj niedziela 26 listopad niedziela
25 czerwiec niedziela 17 grudzień niedzielaDziecko do chrzturodzice zgłaszają co

najmniej  dwa tygodnie przed planowana datą

w kancelarii parafialnej, przynosząc:

– świadectwo urodzenia dziecka z USC

– imie i nazwisko rodziców chrzestnych i ich

adresy zamieszkania.

UWAGA: rodzice chrzestni to osoby wierzące i praktykujące posiadające sakrament małżeństwa lub są stanu wolnego. NIE MOGĄ ŻYĆ w KONKUBINACIE lub tylko na ślubie CYWILNYM.


Do błogosławieństwa: dziecko, które kończy

pierwszy rok życia, rodzice zgłaszają je

w zakrystii miesiąc przed planowana datą.

Możliwość komentowania została wyłączona.