MODLITWA RODZICÓW ZA DZIECI NA POCZĄTKU ROKU SZKOLNEGO

Boże, który powołując nas do małżeństwa, raczyłeś je wzbogacić potom­stwem, polecamy Ci gorąco nasze dzieci. Oddajemy je pod Twoją ojcowską opiekę, aby wzrastały w Twej bojaźni, wiodły życie prawdziwie chrze­ścijańskie i przynosiły pociechę nie tylko nam, lecz także Tobie.
Spójrz, Panie, wśród jakich ludzi się obracają.
Udziel im, Panie, pomocy i obro­ny, nam zaś dopomóż, abyśmy przykładem [...]

Coroczny Dzień Adoracji Najświętszego Sakramentu

Coroczny Dzień
Adoracji Najświętszego Sakramentu
w naszej parafii – niedziela 9 września 2018 r.

7.30 – 8.00
9.00 – 10.00
11.00 – 11.30
14.00 – 15.00
Codziennie jedna parafia, a w nocy wspólnoty zakonne i seminaria adorują Pana Jezusa
w Eucharystii.
Dla nas tym razem jest to niedziela, dołóżmy wszelkich starań, aby przed mszą św. lub po
mszy św. pozostać w [...]

Niedziela – 26.08.2018 – Odpust Parafialny

- suma – godz. 11.00
- nieszpory – godz. 15.00
- Słowo Boże wygłosi ks. Michał Motyka, emerytowany proboszcz z parafii Piasek, zaś liturgię ubogaci parafialna schola
Poniedziałek – 27.08.2018 – godz. 18.00 msza św.
za ++ Parafian z procesją na cmentarz

Serce Serc

Niezmiennie każdego roku czerwcowa liturgia i pobożność gromadzi nas wokół jezusowego Serca, które jawi się jako czytelny znak miłości Pana Boga do człowieka. On pierwszy nas umiłował i dokonał wielkich rzeczy dla naszego zbawienia. Jak wielkich, podpowiada właśnie jezusowe Serce: cierpiące
i umierające z powodu naszych grzechów, włócznią przebite, by z krwią i wodą wylać niewyczerpane [...]

Dekret o heroiczności cnót kardynała Augusta Hlonda

W ostatnim tygodniu papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót kardynała Augusta Hlonda. Od tej chwili przysługuje mu tytuł Czcigodny Sługa Boży. Aby został ogłoszony błogosławionym trzeba uznania cudu za jego wstawiennictwem. W podobnej sytuacji są: Czcigodny Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński i ks. Franciszek Blachnicki. Prosimy wiec Boga, by za ich wstawiennictwem dokonał cudu, [...]

RODO

Od 25 maja w Polsce weszły w życie przepisy o ochronie danych osobowych RODO. Dotyczy to również Kościoła i spraw kancelaryjnych. Dlatego wszelkie dokumenty będzie można uzyskać w kancelarii tylko osobiście za okazaniem dowodu osobistego lub przez odpowiednie pełnomocnictwo. Dla osób niepełnoletnich dokumenty mogą uzyskać tylko rodzice lub opiekunowie prawni.

Liczba wiernych i rozdane Komunie św. w latach 1995-2018

NABOŻEŃSTWA MAJOWE

LICZENIE

Chrystus Zmartwychwstał – Prawdziwie Zmartwychwstał!