KOMUNIKAT ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO
W SPRAWIE POMOCY OFIAROM TRZĘSIENIA ZIEMI W TURCJI I SYRII

KOMUNIKAT ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO
W SPRAWIE POMOCY OFIAROM TRZĘSIENIA ZIEMI W TURCJI I SYRII
Drodzy Diecezjalnie! Bracia i Siostry!
Kościół w Polsce jednoczy się dzisiaj na modlitwie w intencji ofiar trzęsienia ziemi
w Turcji i Syrii, której towarzyszy niezbędna wobec rozmiarów tragedii pomoc finansowa.
Proszę Was zatem, Bracia i Siostry, o otwartość serca i hojną ofiarność, którą można
okazać poprzez indywidualne wpłaty na konto Caritas Archidiecezji Katowickiej.
Szczegółowe informacje w tej sprawie zostaną umieszczone na stronach internetowych
i w mediach parafialnych.
Pomoc poszkodowanym będzie udzielana we współpracy z siostrzanymi
organizacjami sieci Caritas. Zebrane środki zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone
na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb osób poszkodowanych, takich jak żywność,
opieka medyczna, ciepłe i bezpieczne schronienie. W dalszej kolejności będziemy
wspierali odbudowę i rewitalizację zniszczonych obszarów, a także lokalną ludność w jej
bieżących potrzebach.
Za każdy dar serca i wrażliwość, którą rodzi chrześcijańskie miłosierdzie, składam
wszystkim serdeczne Bóg zapłać! W duchu wdzięczności i modlitewnej jedności podczas
niedzielnej Eucharystii udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

† Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowicki
Katowice, 09 lutego 2023 r.
VA I – 10/23
Zarządzenie
Komunikat Arcybiskupa Katowickiego należy odczytać w niedzielę 12 lutego 2023 r.
w ramach ogłoszeń duszpasterskich oraz rozpowszechnić na stronach internetowych,
portalach społecznościowych i w parafialnych mediach wraz z następującą informacją:
Pieniądze na pomoc poszkodowanym można wpłacać na konto Caritas Archidiecezji
Katowickiej w ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice;
tytuł wpłaty: „Pomoc Turcji i Syrii” lub poprzez system
płatności elektronicznej na portalu katowickiej Caritas: https://dobrodaj.pl/

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.