KOŚCIÓŁ NASZYM DOMEM

„Jesteśmy bowiem współpracownikami Boga, a wy jesteście uprawną ziemią Bożą, budowlą Boga. Dzięki udzielonej przez Boga łasce położyłem fundament jako zręczny architekt, ale buduje ktoś inny. Niech każdy jednak patrzy na to, jak buduje. Nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu, oprócz tego, który już zo­stał położony, a jest nim… CZYTAJ DALEJ

Roraty 2011

Pamiętnik papieskiego anioła Osobom średniego i starszego pokolenia aż trudno wyobrazić sobie, że najmłodsi uczestnicy tegorocznych Rorat nie mogą pamiętać pogrzebu bł. Jana Pawła II, a cóż dopiero dnia wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Obecnych sześciolatków nie było jeszcze wtedy na świecie. Ta okoliczność jest jednym z powodów, dla… CZYTAJ DALEJ

30-lecie poświęcenia tymczasowego kościoła w Zawiści

W latach 50. i 60. ubiegłego wie­ku ks. Władysław Wojciech, wówczas proboszcz w Orzeszu, zaczął prowa­dzić starania o utworzeniu w Zawi­ści samodzielnej parafii. Jednak do­piero w 1979 r. utworzono tutaj punkt katechetyczny w domu Danieli Witek. W dwa lata później, 30 sierpnia 1981 r. ks. kanonik Stanisław Adamczyk, proboszcz z… CZYTAJ DALEJ

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO OTWÓRZMY DRZWI DUCHOWI ŚWIĘTEMU

„Wieczorem w dniu zmartwychwstania… drzwi były za­mknięte…” Uczniowie ukryli się, całkowicie odcięli się od świata. Byli przygnębieni i pełni strachu. W tym położeniu zastaje ich Jezus i otwiera przed nimi – zamkniętymi w so­bie – zupełnie nowe i nieoczekiwane życiowe perspektywy. Daje im Ducha Świętego, a Jego owoce to pokój… CZYTAJ DALEJ

Komunikat z 354. Zebrania Plenarnego

Konferencji Episkopatu Polski (fragmenty) W dniach 15 i 16 marca 2011 r. w Zakopanem odbyło się 354. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradom przewodniczył abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji. W zebraniu uczestniczył Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore. Spotkanie odbywało się w atmosferze oczekiwania na zbliżającą się beatyfikację Ojca… CZYTAJ DALEJ

Program duszpasterski 2010/2011 „W Komunii z Bogiem”

Eklezjologia communio jest centralnym tematem nauki o Kościele ukazanym przez Sobór Watykański II. Nadzwy­czajny Synod Biskupów zwołany przez Jana Pawła II w 1985 r. z okazji dwudziestej rocznicy zakończenia Vatkanum II mówi wprost: „Pojęcie ’Koinonia – communio’, oparte na Piśmie Świętym, cieszyło się w Kościele starożytnym i cieszy do dziś… CZYTAJ DALEJ

Kancelaria

Kancelaria służy we wszystkie dni powszednie pół godziny po każdej Mszy Świętej. PARAFIA P.W MĘCZEŃSTWA ŚW. JANA CHRZCICIELA W ZAWIŚCIul. Zacisze 4743-180 Orzesze – Zawiśćtel. (032) 221-56-72 e-mail: zawisc@katowice.opoka.org.pl