Kancelaria

Kancelaria służy we wszystkie dni powszednie godzinę po każdej Mszy Świętej.

PARAFIA P.W MĘCZEŃSTWA ŚW. JANA CHRZCICIELA W ZAWIŚCI
ul. Zacisze 51
43-180 Orzesze – Zawiść
tel. (032) 221-56-72

e-mail: zawisc@katowice.opoka.org.pl

Konto parafii
ING Bank Śląski,
nr rach. 37-1050-1634-1000-0022-3590-1002