Chrzty i roczki 2020

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

i BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ROCZNYCH DZIECI

2020 roku

udzielane jest podczas Mszy św. o g.  15:30,

w następujących dniach:

26 styczeń niedziela 26 lipiec niedziela
23 luty niedziela 23 sierpień niedziela
22 marzec niedziela 27 wrzesień niedziela
26 kwiecień niedziela 25 październik niedziela
31 maj niedziela 29 listopad niedziela
28 czerwiec niedziela 26 grudzień II Święto Bożego NarodzeniaDziecko do chrzturodzice zgłaszają co

najmniej  dwa tygodnie przed planowana datą

w kancelarii parafialnej, przynosząc:

- świadectwo urodzenia dziecka z USC

- dane personalne rodziców chrzestnych i ich

adresy zamieszkania.

UWAGA: rodzice chrzestni to osoby wierzące i praktykujące posiadające sakrament małżeństwa lub są stanu wolnego. NIE MOGĄ ŻYĆ w KONKUBINACIE lub tylko na ślubie CYWILNYM.


Do błogosławieństwa: dziecko, które kończy

pierwszy rok życia, rodzice zgłaszają je

w zakrystii miesiąc przed planowana datą.