Parafia

Parafia p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Zawiści Pierwotnie Zawiść należała do parafii Woszczyce, dopiero od 1931 r. do parafii w Orzeszu. Starania o utworzenie parafii rozpoczął jeszcze w latach 50. i 60. orzeski proboszcz ksiądz dziekan Władysław Wojciech, ale decydujący głos miały tu władze świeckie sprzeciwiające się takiemu zamysłowi i budowie ko­ścioła. W 1979 r.. już za czasów proboszczowania księdza Stanisława Adamczyka, w Zawiści rozpoczął – na wyraźną prośbę mieszkańców – działalność punkt katechetyczny (salka) na terenie posesji państwa Witek. Wiosną 1981 r. stara­niem orzeskiego duszpasterza ks. Adamczyka zakupiono w Janowie koło Katowic barak, który przewieziono na posesję Elfrydy Stachuła, mieszkanki Zawiści, ofiarodawczyni terenu pod budowę przyszłej świątyni. Po adaptacji baraku do potrzeb duszpasterskich dokonano 30 sierpnia 1981 roku poświęcenia po­wstałego w ten sposób obiektu sakralnego. Parafię w Zawiści erygowano 29 sierpnia 1982 r. Jej administratorem został ks. Jan Grzegórzek, orzeski wikary, przeniesiony w lipcu 2000 r. do innej parafii. W 1987 roku założono cmentarz parafialny, a na początku lat 90. zakupiono teren pod przyszłą świą­tynię. W latach 1994 – 97 wzniesiono tam dzwonnicę. Natomiast od 1998 roku trwa realizacja projektu budowy nowego kościoła autorstwa inżyniera Grze­gorza Ratajskiego. Wspólnota liczy 1600 wiernych. Na terenie Zawiści mieszka także ok. 70 osób różnych wyznań chrześcijańskich (głównie ewangelików). Życie formacyjne skupione jest w grupach: Caritasu, Apostolstwa Dobrej Śmierci, Rodziny Różańcowej, Akcji Katolickiej, Dzieci Maryi, ministrantów. Parafia za­mierza dokończyć budowę kościoła, a także rozpocząć starania o wzniesienie probostwa i domu parafialnego. Odpust parafialny obchodzony jest w ostatnią niedzielę sierpnia.

Proboszczowie:
ks. Jan Grzegorzek (1982-2000),
ks. Edward Kopka (administrator 2000).

p

Kapłani wywodzący się z parafii:

ks. Dariusz Grodoń (1994).

Komentowanie wyłączone.